Đá khô là đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng đầu các sản phẩm Đá khô, Túi giữ lạnh, Gel giữ lạnh, Đá Gel giữ lạnh sử dụng trong Bảo quản vaccice, bảo quản mẫu phẩm – dụng cụ y tế, bảo quản hoa quả, bảo quản thực phẩm…

đá khô

Troy Gray
CEO / Founder

Đá khô là đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng đầu các sản phẩm Đá khô, Túi giữ lạnh, Gel giữ lạnh, Đá Gel giữ lạnh sử dụng trong Bảo quản vaccice, bảo quản mẫu phẩm – dụng cụ y tế, bảo quản hoa quả, bảo quản thực phẩm…

đá khô

Richy Lace
Marketing Director

Đá khô là đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng đầu các sản phẩm Đá khô, Túi giữ lạnh, Gel giữ lạnh, Đá Gel giữ lạnh

đá khô

Jane Gray
Public Relations

Chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất đá lạnh, đá khô

đá khô

July Wood
Customer Support

Đá khô là đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng đầu các sản phẩm Đá khô, Túi giữ lạnh, Gel giữ lạnh, Đá Gel giữ lạnh